Lydmessig balanse av rommet

– en forståelse rundt hvordan lyden beveger seg i rommet.

En god hjemmekino skaper opplevelse gjennom innlevelse, en troverdig illusjon som begeistrer publikum. Rent praktisk kan det defineres som en balanse mellom den tekniske sammensetning av forskjellige hjemmekinokomponenter, og selve rommet hvor hjemmekinoen blir plassert. Den grunnleggende konstruksjonen til rommet, kombinert med hvordan alle overflater behandles er påvirkende faktorer for ytelsen til hjemmekinoen. Enkelt forklart er målet at hver høyttaler gjengir lydenergi som skal fylle rommet med troverdig lyd. Utfordringen er hvilke utgangspunkt hjemmekinoen har for å gjengi god direktelyd, og hva denne lydenergien møter på veien før den når oss som sitter i rommet.

Vi kan dele høyttalerens lydenergi i tre deler; direktelyd, resonans og vibrasjon. Målet er alltid å få mest mulig direkte og upåvirket lyd til å nå lytterne som sitter klar for en god opplevelse i rommet. Sannheten er at mye av direktelyden vil forandres på sin ferd fra høyttalerne til ørene til lytteren. Grunnen er at den ofte blir kraftig påvirket av omgivelsene. Hver tone som treffer noe i rommet vil bli reflektert videre, samtidig som deler går «tapt» i tak, gulv og vegger. Det som reflekteres tilbake til lytteren blir påvirket av overflaten den var i kontakt med og endres litt fra den opprinnelige direktelyden. Dette kaller vi resonans. Delen av lydenergien som treffer veggen, men som ikke blir reflektert tilbake i rommet, blir omdannet til vibrasjon. Vibrasjonen ledes videre til nærliggende rom, og ender ofte opp i en form av klirring i glass og annet inventar.

Dersom vi fordyper oss i hvordan denne lydenergien starter sin ferd, og endres i takt med det den møter på veien til publikum, kan vi i planleggingsfasen av en hjemmekino iverksette tiltak som på best mulig måte ivaretar det opprinnelige målet. Nemlig at mest mulig av den upåvirkede direktelyden når publikum.

Vi må altså passe på hvordan lyden resonerer med tak, gulv og vegger. Dette kan gjøres ved å frakoble rommets vegger fra konstruksjonen ellers. Frakoblingen gjøres gjennom en kombinasjon av spesialplater og spesialoppheng for å minimere overgangen av vibrasjon til resten av bygget. I en hjemmekino legger vi ofte en løsning for alle flater. Løsningen kan man kalle et rom-i-rommet. Ved å minske vibrasjonen som forplanter seg videre i nærliggende konstruksjoner oppnår man store gevinster både innenfor og utenfor hjemmekinoen. Rent praktisk vil mer av lydenergien bli bevart i rommet, og en får en bedre opplevelse på både lavt og høyt volum.

For å adressere lyden som resonerer med sine omgivelser, er det viktig å tenke på spennvidden denne direktelyden opererer i. Det vil si frekvensene, som går fra dypeste basstone til høyeste diskant, og alt det viktige imellom. Her må man gjøre en fortløpende evaluering og behandle tak og vegger med materialer som demper, og samtidig evner å spre direktelyden på en kontrollert måte. Demper man lyden for mye resulterer det i en innelukket følelse. Demper man for lite eller ikke tar hensyn til alle frekvensene, kan en også risikerer at lyden oppleves skarp og hard. Akkurat dette blir ofte utgangspunktet i et rom med lite møbler, der formen på rommet består av mange parallelle flater. Noe som er ganske vanlig i moderne funkisboliger, med store åpne planløsninger. Lyd behandling av rom vil være gunstig i alle oppholdsrom der en opplever en negativ assosiasjon av hvordan lyd reflekterer. I dag kommer dempeplater i flere farger og fasonger, der noe kan også fås med bilde trykk og henges rett på veggen. På denne måten kan dempeproduktet gli bedre inn med designet ellers i rommet.

Til slutt må en vurdere nivået på alt det tekniske som skal danne utgangspunktet for opplevelsene. Det vil si alle hjemmekinokomponenter som trengs for å prosessere digitale signaler og konvertere det til direktelyd av best mulig kvalitet. Det går fort en grense hvor høy kvaliteten på komponentene kan være før faktorene i rommet utgjør en begrensing for den totale opplevelsen. Man kan derfor ha gevinst ved å gjøre tiltak på selv mindre og enkle hjemmekinoløsninger og oppholdsrom.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Resonans i Kristiansand


Gjennom vårt brede nettverk av dyktige fagfolk innen elektro, rør, tømrer, interiørarkitekt m.fl. er vi sikre på å kunne hjelpe deg hele veien frem til mål, med små så vel som store prosjekter. For ditt smarthus er det smart å snakke med Artius.

Følg oss på Facebook

©


KONTAKT OSS

Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger

Tlf: 940 04 841

AVDELINGER